Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανεπίσημη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία