Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ανεκμυστήρευτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία