Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναχώματα ουδέτερο