Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναφορές θηλυκό