Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αναγκαστική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία