Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αμύγδαλα ουδέτερο