Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αμφοτέρωθεν < αρχαία ελληνική ἀμφοτέρωθεν < ἀμφότεροι + -θεν

  Επίρρημα επεξεργασία

αμφοτέρωθεν

  • (λόγιο) και από τα δύο μέρη, και από τις δύο πλευρές μαζί

Συνώνυμα επεξεργασία

Σημειώσεις επεξεργασία

  • η διαφορά τού αμφοτέρωθεν από το εκατέρωθεν είναι ότι στο πρώτο συμβαίνει κάτι και από τα δύο μαζί, από κοινού, ενώ στο δεύτερο και από τα δύο μαζί αλλά χωριστά από το καθένα.

  Μεταφράσεις επεξεργασία