Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αλεξήνεμοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία