Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ακοιλωματικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία