Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αιτιολογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία