Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αδιπικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία