Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αδιήγητη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία