Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αγριόχορτα ουδέτερο