Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αγελαδοτρόφοι αρσενικό ή θηλυκό