Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ίσου

  1. ίσος, στη γενική του ενικού
  2. ίσο, στη γενική του ενικού