Δείτε επίσης: ηχώ

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

ήχο αρσενικό