Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

έχιδνες θηλυκό