Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

έρημου

  1. έρημος, στη γενική του ενικού
  2. έρημο, στη γενική του ενικού