Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άσπρου

  1. άσπρος, στη γενική του ενικού
  2. άσπρο, στη γενική του ενικού