Ετυμολογία

επεξεργασία
άρνηση εξυπηρέτησης < → δείτε τις λέξεις άρνηση και εξυπηρέτηση < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική denial of service

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία