Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

άβροχοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία