Χρήστης:Renamed user 364cfjk56nks348/Γερμανικές λέξεις

Σελίδα χρήστη ~~~ Σελίδα συζήτησης ~~~ Γερμανικές λέξεις ~~~ Πειραματισμοί


Γερμανικά ρήματαΕπεξεργασία

AΕπεξεργασία

BΕπεξεργασία

EΕπεξεργασία

GΕπεξεργασία

HΕπεξεργασία

  • hintergeken=εξαπατώ με την έννοια του κάνω κάτι πίσω από την πλάτη του άλλου
  • hören=ακούω

KΕπεξεργασία

MΕπεξεργασία

LΕπεξεργασία

NΕπεξεργασία

PΕπεξεργασία

  • pisacken=πειράζω κάποιον,ενοχλώ όλη την ώρα (π.χ. στο σχολείο)
  • putzen=καθαρίζω

RΕπεξεργασία

SΕπεξεργασία

Γερμανικά επίθεταΕπεξεργασία

dieser, diese, dieses jeder, jede,jedes alle welcher, welche, welches mancher, manche, manches solcher, solche, solches jener, jene, jenes derselbe, dieselbe,dasselbe derjenige,diejenige,dasjenige