(Χρειάζεται τεκμηρίωση…)

Ποντιακά (pnt)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Χορτοθέρτ αρσενικό