Δείτε επίσης: φαύνος, φαῦνος

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Φαύνος < (λόγιο δάνειο) λατινική Faunus. Δείτε και την αρχαία ελληνική φαῦνος • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Φαύνος

  Μεταφράσεις

επεξεργασία