Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Σαξονίες θηλυκό