Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:symb/οδηγίες. [επεξεργασία]


Πρότυπο-κουτί για σύμβολα και χαρακτήρες με τους κωδικούς τους.

λατινικό άλφα μικρό
a
a decimal
a Unicode (U+0061)
LATIN SMALL LETTER A
b →

Για τη συμπλήρωση κωδικών decimal ή Unicode, θα βρείτε πληροφορίες


Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

 • καμία

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • αν δεν δώσουμε καμία παράμετρο, θα εμφανιστεί το σύμβολο του PAGENAME (της σελίδας στην οποία βρισκόμαστε)
 • |τίτλος= ή |title= τίτλος για το κουτί
 • |image= δίνουμε το όνομα αρχείου εικόνας π.χ. LetterA.svg. Εμφανίζεται η εικόνα δίπλα στον χαρακτήρα, ώστε να γίνει σύγκριση.
  το default μέγεθος της εικόνας είναι 32 px. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε:
  |width= δίνουμε διαφορετικό αριθμό για τα pixel της εικόνας
 • ο χαρακτήρας με html είναι μεγεθυσμένος κατα 350%
  |size= δίνουμε διαφορετικό αριθμό για το ποσοστό της μεγέθυνσης (όπως στο λήμμα *)

Οι κωδικοί

 • |deci= γράφουμε τον αριθμό του κωδικού decimal
 • |uni= γράφουμε τον τετραψήφιο αριθμό του κωδικού Unicode. Αν θέλουμε προσθέτουμε και:
  • |descr= τον standard 'τίτλο' του χαρακτήρα π.χ. LATIN CAPITAL LETTER A
 • |named= γράφουμε τον κωδικό π.χ. =bull που δίνει •
  • |named_text= αν χρειάζεται κάποια εξήγηση

Διπλές παράμετροι χρειάζονται για σύμβολα με combining διακριτικά. Προσθέτουμε και δεύτερους κωδικούς

 • |deci2=
 • |uni2=

Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο ή όλα τα παρακάτω:

 • |prev= link σε προηγούμενο χαρακτήρα ή σύμβολο
 • |next= link σε επόμενο χαρακτήρα ή σύμβολο
 • |text= ελεύθερο κειμενάκι γι' αυτόν τον χαρακτήρα

Τέλος,

 • |lemma= δίνουμε το σύμβολο που επιθυμούμε, άσχετα με τη σελίδα στην οποία βρισκόμαστε

Παράδειγμα με διπλές παραμέτρους επεξεργασία

Αʹ
Αʹ decimal
ΑŶ Unicode (U+0391)
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
GREEK NUMERAL SIGN
Α με κεραία Βʹ →

Χρειαζόμαστε |deci |deci2 |uni |uni2
Όπως στο λήμμα Αʹ.
{{symb|deci=913|deci2=884|uni=0391|uni2=0374|descr=GREEK CAPITAL LETTER ALPHA<br>GREEK NUMERAL SIGN|text=Α με κεραία|next=Βʹ}}Παράδειγμα με δύο πίνακες επεξεργασία

Εδώ, δύο πινακάκια, μέσα σε Πίνακα, με style="float:right;"

Άλφα λατινικό κεφαλαίο
εικόνα html
A
&#65; decimal
&#x0041; Unicode (U+0041)
LATIN CAPITAL LETTER A
B →
a
&#97; decimal
&#x0061; Unicode (U+0061)
LATIN SMALL LETTER A
b →
{| style="float:right;"
|-
|{{symb|τίτλος=Άλφα λατινικό κεφαλαίο|image=LetterA.svg|deci=65|uni=0041|descr=LATIN CAPITAL LETTER A|next=B|lemma=A}}
|-
| {{symb|deci=97|uni=0061|descr=LATIN SMALL LETTER A|lemma=a|next=b}}
|}