Δείτε τις παραλλαγές , Α, Α΄, ͵Α, α, α΄, ͵α, A, a και το λατινικό A και a
Αʹ
Αʹ decimal
ΑŶ Unicode (U+0391)
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
GREEK NUMERAL SIGN
Άλφα με κεραία Βʹ →

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Αʹ < κεφαλαίο ελληνικό Α με κεραία

  Σύμβολο

επεξεργασία

Αʹ

Σημειώσεις

επεξεργασία
  • το πεζό αʹ χρησιμοποιείται για αρίθμηση ενοτήτων ή εισαγωγικών σελίδων  Ετυμολογία

επεξεργασία
Αʹ < κεφαλαίο ελληνικό Α με κεραία

  Σύμβολο

επεξεργασία

Αʹ

Άλλες μορφές

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία