πινγίν: xxxx


{{pinyin|...}}

Για την κινεζική γλώσσα:
Η παράθεση της μεταγραφής σε γραφή πινγίν. Τοποθετείται πρώτη, κάτω από την Ενότητα:Προφορά.

Εναλλακτικά, {{πινγίν|...}}

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητική παράμετρος (υποχρεωτική)

Ονομαστικές παράμετροι

  • |0=x   παράμετρος «μηδέν» όπου x= ό,τι θέλουμε. Απλή αναγραφή της λέξης πινγίν. Δεν συνδέεται με κανένα κινεζικό λήμμα. Αφαιρείται κάθε στυλ και Κατηγορία
    Συνηθίζεται το   |0=-   για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |00=x   παράμετρος «δύο μηδενικά» όπου x= ό,τι θέλουμε. Δεν εντάσσει σε Κατηγορία, αλλά διατηρεία την παρένθεση, και το σύνδεσμο σε κινεζική λέξη.
    Συνηθίζεται το   |00=-   για γρήγορη πληκτρολόγηση