Πρότυπο που χρησιμοποιείται στη θέση της Ενότητας Μέρους Λόγου για γλώσσες που διαθέτουν επίσημο τρόπο μεταγραφής του αλφαβήτου τους σε λατινικό αλφάβητο.
Παράδειγμα: Κατηγορία:Ιαπωνικά (γραφή romaji).
Ή για λέξεις που είναι μεταγραφές, χωρίς να έχουν μετάφραση. Παράδειγμα Αϊζουβακαμάτσου.


Διαφορετικό είναι το πρότυπο {{μεταγραφές}} Είναι τίτλος υποενότητας για γραφές λέξεων σε διάφορα αλφάβητα όπως στο Παπαδόπουλος


Οδηγίες χρήσης

Το πρότυπο {{μεταγραφή}} είναι ένας τίτλος τρίτου επιπέδου (κάτω από τον τίτλο της γλώσσας) και εισάγει μια λέξη τύπου « Μεταγραφή ».

Παράμετροι
1 Υποχρεωτική. Κωδικός της γλώσσας (πχ el, en, fr κλπ). Όταν υπάρχει, κατηγοριοποιεί αυτόματα τη σελίδα στο "Μεταγραφές (<γλώσσα>). Αν λείπει ή αν είναι λανθασμένος, η σελίδα εντάσσεται στην Κατηγορία:Σελίδες με σφάλμα στον κωδικό γλώσσας.
2 Προαιρετική. Κλείδα διαλογής ASCII για την αυτόματη κατηγοριοποίηση. Για τα ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, τουρκικά, εσπεράντο η κλείδα υπολογίζεται αυτόματα και δεν χρειάζεται να γραφεί ως παράμετρος εδώ.