Πρότυπο:πρόσφ

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:aff)

Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:πρόσφ/οδηγίες. [επεξεργασία]


Πρότυπο για το χαρακτηρισμό έως και τεσσάρων προσφυμάτων/λέξεων ανάλογα με τα ενωτικά τους σε

 • ωωω- (πρόθημα), -ωωω- (ένθημα), -ωωω (επίθημα), ωωω (συνθετικό, απλή λέξη)

{{πρόσφ|xxx|xxx|xxx|xxx|γλ=cc}} όπου cc = κωδικός iso γλώσσας. Τα νέα ελληνικά (el) εννοούνται αυτομάτως

 • 1) φτιάχνει σύνδεσμο ακριβείας με το xxx πρόσφυμα/λέξη
 • 2) εντάσσει σε κατηγορίες π.χ. Κατηγορία:Λέξεις με πρόθημα ωωω- κ.λπ.

Λέξη χωρίς παύλες: δεν δημιουργεί κατηγορία εκτός αν το επιθυμείτε. Προσθέστε

 • |0=x (όπου x=ό,τι θέλουμε) που δίνει την Κατηγορία:Λέξεις με συνθετικό 'ωωω'

Δυνατότητα αναγραφής άλλης εμφάνισης κάθε λέξης: με τελεία και τον αριθμό θέσης της:

{{πρόσφ|xxx|xxx|.2=yyy|γλ=cc}}

Εναλλακτικά, το όνομα του προτύπου και με λατινικό afffix: {{aff|xxx|xxx|xxx|xxx|lang=cc}}


 • Ειδικά για τα υποκοριστικά, χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{υπο}} και για τα μεγεθυντικά το πρότυπο {{μεγ}}
 • Για τις καταλήξεις των θηλυκών σε -...., χρησιμοποιούμε τα πρότυπα που υπάρχουν στην Κατηγορία:Πρότυπα ετυμολογίας

Αριθμητικές παράμετροι

 • θέσεις λέξεων/προσφυμάτων |1=   |2=   |3=   |4=
  υποχρεωτικά, τουλάχιστον ένα πρόσφυμα/λέξη

Ονομαστικές παράμετροι

 • |γλ=   ή   |lang=   {υποχρεωτική)
  Κωδικός iso γλώσσας. Τα νέα ελληνικά (κωδικός el) εννοούνται αυτομάτως: δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα.
 • |.1=   |.2=   |.3=   |.4=
  (προαιρετικές) διαφορετική εμφάνιση του συνδέσμου για κάθε θέση λέξης/προσφύματος: γράφουμε τελεία και τον αριθμό θέσης
 • |0=   παράμετρος 'μηδέν': συμπληρώνουμε οτιδήποτε - συνηθίζεται το |0=- για γρήγορη πληκτρολόγηση
  για να επιτρέπει σε λέξη χωρίς ενωτικά να ενταχθεί σε Κατηγορία:Λέξη με συνθετικό 'ωωωω' (τάδε γλώσσα)

Δείτε επίσης

 • Πρότυπο:π ή p: αναγνώριση προσφύματος για μία μόνο λέξη με τη γρήγορη αναγραφή {{π|ωωω|cc}}.
 • Πρότυπο:πρόσφυμα: τίτλος ενότητας 'Μέρους του λόγου', για προσφύματα που δεν έχουν χαρακτηρισμό: πρόθημα ή ένθημα ή επίθημα

Redirect-Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:aff (affix) για αποφυγή αλλαγής πληκτρολογίου για ξένες λέξεις. Π.χ.

 • {{aff|lang=cc|xxx|xxx|xxx|xxx}}

Σημειώσεις

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Στο Πρότυπο:πρόσφ

Προβλήματα

 • σε περίπτωση που χρειαστεί ειδική αλφαβητική κατάταξη μέσα στις Κατηγορίες για λέξεις με διακριτικά, πνεύματα, κ.λπ, χρησιμοποιούμε το Πρότυπο:π ειδικά για τη λέξη που το χρειάζεται.

test

 • δοκιμάζουμε εδώ κάποιο τεστ
TESTED OK
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη|.2=δετερη}}
* {{πρόσφ}} Συμπληρώστε μία έως και τέσσερις λέξεις και κωδικό γλώσσας |γλ= ή |lang=
* {{πρόσφ|}} το ίδιο
* {{πρόσφ|λέξη}} οκ (σύνδεσμος ελληνικά)
* {{πρόσφ|.1=λέη}} Συμπληρώστε μία έως και τέσσερις λέξεις και κωδικό γλώσσας |γλ= ή |lang=
* {{πρόσφ|γλ=ru}} Συμπληρώστε μία έως και τέσσερις λέξεις
* {{πρόσφ|lang=ru}} Συμπληρώστε μία έως και τέσσερις λέξεις
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη}} ok εννοεί νεοελληνικά
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη|.2=δετερη}}
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη|.2=δετερη|0=-}} ok Κατ.συνθετικό
* {{πρόσφ|1=λέξη|2=δεύτερη}}
* {{πρόσφ|λέξη|γλ=fr}}
* {{πρόσφ|λέξη|lang=fr}}
* {{πρόσφ|2=δεύτερη|γλ=fr}}
* {{πρόσφ|2=δεύτερη|lang=fr}}
* {{πρόσφ||δεύτερη|γλ=fr}}
* {{πρόσφ||δεύτερη|lang=fr}}
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη|γλ=ru}} 
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη|lang=ru}}
* {{πρόσφ|-λέξη|γλ=fr}}
* {{πρόσφ|λέξη-|lang=fr}}
* {{πρόσφ|2=-δεύτερη|γλ=fr}}
* {{πρόσφ|2=δεύτερη-|lang=fr}}
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη|τρίτη}}
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη|τρίτη|lang=el}}
* {{πρόσφ|λέξη||τρίτη}}
* {{πρόσφ||δεύτερη|τρίτη}}
* {{πρόσφ|||τρίτη}}
* {{πρόσφ|-λέξη|-δεύτερη-|τρίτη-|lang=fr}}
* {{πρόσφ||δεύτερη|τρίτη|γλ=fr}}
* {{πρόσφ|λέξη|δεύτερη|τρίτη|τέταρτος}}
* {{πρόσφ|λέξη|.1=λεη|δεύτερη|.2=δετερη|τρίτη|.3=τιτη|τέταρτη|.4=τετατη}}
* {{πρόσφ|λέξη|.1=λεη|δεύτερη|.2=δετερη|τρίτη|.3=τιτη|τέταρτη|.4=τετατη|γλ=en}}
* {{πρόσφ|λέξη|.1=λεη|δεύτερη-|.2=δετερη|-τρίτη|.3=τιτη|-τέταρτη-|.4=τετατη|γλ=en|0=-}}
* {{πρόσφ||δεύτερη-|.2=δετερη|-τρίτη|.3=τιτη|-τέταρτη-|.4=τετατη}}
* {{πρόσφ|λέξη|.1=λεη||τρίτη|.3=τιτη|τέταρτη|.4=τετατη|lang=en|0=-}}
* {{prosf|word|.1=(word)||third|.3=3rd|-ism|lang=en|0=-}}