(χωρίς μεσοπαθητική φωνή)


Πρότυπο για κατηγοριοποίηση ρημάτων. Δίνει σύνδεσμο και εντάσσει σε Κατηγορία:Ρήματα χωρίς μεσοπαθητική φωνή (γλώσσας τάδε)

{{χπαθ|<κωδικός iso γλώσσας>}}
χωρίς ένδειξη κωδικού γλώσσας, εννοούνται τα αρχαία ελληνικά (grc) αυτομάτως


Και πρότυπο {{χπαθ}} (χωρίς παθητική φωνή) για γλώσσες που δεν διαφοροποιούν μέσους και παθητικούς τύπους (όπως τα νέα ελληνικά).


ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |0=- παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση και κάθε τυπογραφικό χαρακτηριστικό
    εμφανίζει →   χωρίς παθητική φωνή
  • |nocat= ή δύο μηδενικά |00=- ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
    Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
  • |sort= κωδικός sort, αν χρειαστεί, για σωστή κατάταξη λέξεων που έχουν διακριτικά σημάδια, τόνους, πνεύματα