{{λθκ|<θέμα λέξης>|<κατάληξη>|<κωδικός ISO γλώσσας}}

Πρότυπο για συνδέσμους ακριβείας με τα χρώματα που συνηθίζουν οι κλιτικοί πίνακες στο Βικιλεξικό

{{λθκ}} λ-θ-κ: λήμμα/λέξη - θέμα - κατάληξη
{{lse}} l-s-e = lemma - stem - ending

Παραδείγματα επεξεργασία

κώδικας αποτέλεσμα
{{λθκ|δημοκρατί|α}} δημοκρατία (προς grc)
{{λθκ|δημοκρατί|α|el}} δημοκρατία (προς el)
{{λθκ||-ία}} -ία (link προς -ία)
{{λθκ|λύ|ουσι}}({{λθκ|λύ|ουσιν|θ+=0|κ+=ν}}) λύουσι(ν) (δύο λέξεις)
{{λθκ|Δημοσθέν|ης|1+=Δημο-σθέν|2+=-ης, -ους}}

ή
{{λθκ|Δημοσθέν|ης|θ+=Δημο-σθέν|κ+=-ης, -ους}}

Δημο-σθέν-ης, -ους
 • το θέμα, έχει χρώμα 002000 - όπως και το πρότυπο {{χθ}}
 • η κατάληξη έχει χρώμα DeepPink EB0000 - όπως και το πρότυπο {{χκ}}
 • ο σύνδεσμος πραγματοποιείται με το πρότυπο {{λ}}
 • default γλώσσα, grc (αρχαία ελληνικά), η πιο συχνή χρήση

Παραδείγματα, οι διαλεκτικοί τύποι που προστίθενται στους πίνακες, όπως στο λήμμα Ἑρμῆς

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι προαιρετικές

 • |1= Στη θέση#1, το θέμα. Έχει χρώμα μαυροπράσινο.
 • |2= Στη θέση#2, η κατάληξη. Έχει χρώμα ροζ.
 • |3= Στη θέση#3, ο κωδικός ISO γλώσσας
  χωρίς να γράψουμε τίποτε, σύνδεσμος default με Αρχαία ελληνικά (grc)

Ονομαστικές παράμετροι προαιρετικές

 • |1+= ή |θ+= Για διαφορετική εμφάνιση του θέματος
  Αν θ+=0 τότε, δε φαίνεται το θέμα
 • |2+= ή |κ+= Για διαφορετική εμφάνιση της κατάληξης
  Αν κ+=0 τότε, δε φαίνεται η κατάληξη