Γράφουμε {{κυπρ}} και εμφανίζει (κυπριακά)
Εντάσσει στην Κατηγορία:Κυπριακά όταν βρισκόμαστε τον Κύριο Ονοματοχώρο λημμάτων.


Ο ετυμολογικός κωδικός είναι el-cyp

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητική παράμετρος (προαιρετική)

  • |1=   στη θέση#1, η λέξη χωρίς διακριτικά, χωρίς τόνους για τη σωστή αλφαβητική κατάταξη
    Εναλλακτικά και   |sort=

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |0=-   παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση και τα πλάγια γράμματα
  • |00=-   ή   |nocat=1   παράμετρος 'δύο μηδενικά' nbsp; ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.