{{θηλ ού|<αρσενικό>|<άλλη εμφάνιση του αρσενικού>}}

Αναγράφει φράση αρσενικό τάδε + κατάληξη θηλυκού -ού
και εντάσσει στην Κατηγορία:Λέξεις με επίθημα -ού (νέα ελληνικά)

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Για τη μερακλού, γράφουμε {{θηλ ού|μερακλής|μερακλ(ής)}}

που εμφανίζει

μερακλ(ής) + κατάληξη θηλυκού -ού

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   Στη θέση#1, γράφουμε το αρσενικό για να εμφανιστεί σύνδεσμος
  • |2=   Στη θέση#2, εναλλακτική εμφάνιση του αρσενικού

Ονομαστική παράμετρος

  • |00=   Δεν εντάσσει στην Κατηγορία