Παράρτημα:Φωνηεντική αρμονία (τουρκικά)

Παράρτημα:Φωνηεντική αρμονία (τουρκικά) >> Appendix:Vowel harmony (Turkish)/en


Δείτε το πρότυπο {{tr-αρμονία}} ή {{tr-harmony}}

και τις εφαρμογές του, όπως στο -cı

Παράδειγμα

επεξεργασία
Φωνηεντική αρμονία για τις μορφές του -cı (τουρκικά)
Κ: Τουρκικές λέξεις με επίθημα -cı στο Βικιλεξικό Το τελευταίο φωνήεν είναι οπίσθιο, αστρόγγυλο
(a, ı)
Το τελευταίο φωνήεν είναι πρόσθιο, αστρόγγυλο
(e, i)
Το τελευταίο φωνήεν είναι οπίσθιο, στρογγυλό
(o, u)
Το τελευταίο φωνήεν είναι πρόσθιο, στρογγυλό
(ö, ü)
Το τελευταίο σύμφωνο είναι ηχηρό
b c d g ğ j l m n r v y z
-cı
fal > fal

K

-ci
deniz > denizci

K

-cu
futbol > futbolcu

K

-cü
söz > söz

K

Το τελευταίο σύμφωνο είναι άηχο
f s t k ç ş h p
-çı
şarap > şarapçı

K

-çi
çiçek > çiçekçi

K

-çu
ok > okçu

K

-çü
gözlük > gözlükçü

K

Η λέξη λήγει σε φωνήεν -cı
şarkı > şarkı

K

-ci
gazete > gazeteci

K

-cu
uyku > uykucu

K

-cü
büyü > büyü

K