Τουρκικά (tr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

şarap (tr)

Κλίση επεξεργασία

Παράγωγες λέξεις επεξεργασία