Βαλονικά (wa)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

gazete (wa)Τουρκικά (tr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

gazete (tr)

ΚλίσηΕπεξεργασία

Παράγωγες λέξειςΕπεξεργασία