Βαλονικά (wa) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

gazete (wa)Τουρκικά (tr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

gazete (tr)

Κλίση επεξεργασία

Παράγωγα επεξεργασία