σύμφωνο (자음) επεξεργασία

αλφάβητο κορεατικό θέση ΔΦΑ παράδειγμα
  αρχικά [p] [paŋ], 보다 [po.da]
μέση [b] 아버지 [a.bə.ji], 넘보다 [nəːm.bo.da]
τέλος [p, (p’)] 밥 [pap], 굽다 [kuːp.t’a]
  αρχικά [pʰ] 파 [pʰa], 펴다 [pʰje.da]
μέση [pʰ] 슬프다 [sɨl.pʰɨ.da], 태풍 [tʰɛ.pʰuŋ]
τέλος [p, (p’)] 잎 [ip], 숲속 [sup.s’ok]
  αρχικά [p’] 빵집 [p’aŋ.c’ip], 빨리 [p’al.li], 뽀뽀 [p’o.p’o]
Μέση [p’] 기쁘다 [ki.p’ɨ.da], 사뿐 [sa.p’un]
τέλος - -
  αρχικά [t] 동 [toŋ], 더위 [tə.wi]
Μέση [d] 하다 [ha.da], 구두 [ku.du]
τέλος [t, (t’)] Τέλος [pa(t).cʰim], 숟가락 [su(t).k’a.rak]
  αρχικά [tʰ] 타다 [tʰa.da], 터지다 [tʰəː.ji.da]
Μέση [tʰ] 농토 [noŋ.tʰo], 배탈 [pɛ.tʰal]
τέλος [t, (t’)] 끝 [k’ɨt], 같다 [ka(t).t’da]
  αρχικά [t’] 딸기 [t’aːl.gi], 뚜쟁이 [t’u.jɛ.ŋi]
Μέση [t’] 가래떡 [ka.rɛ.t’ək], 똑똑하다 [t’ok.t’o.kʰa.da]
τέλος - -
  αρχικά [s], [ʃ] 소리 [so.ri], 사람 [saː.ram], 신라 [ʃil.la]
Μέση [s] 모습 [mo.sɨp], 자식 [ca.ʃik]
τέλος [t, (t’)] 갓 [kat], 낫다 [naːt.t’a], 웃옷 [u.dot]
  αρχικά [s’] 싸구려 [s’a.gu.rjə, s’a.gu.rjə], 씀씀이 [s’ɨm.s’ɨ.mi]
Μέση [s’] 애쓰다 [ɛː.s’ɨ.da], 불쑥 [pul.s’ɨk].
Τέλος [t (t’)] 었다 [ət.t’a]
  αρχικά [k] 가수 [ka.su], 검정 [kəm.jəŋ]
Μέση [g] 아가씨 [a.ga.s’i], 고기 [ko.gi]
Τέλος [k, (k’)] 백 [pæk, pɛk], 수직선 [su.jik.s’ən]
  αρχικά [kʰ] 칸 [kʰan], 큼직하다 [kʰɨm.jik.kʰa.da]
Μέση [kʰ] 시큼하다 [si.kʰɨm.ha.da], 물컵 [mul.kʰəp]
Τέλος [k, (k’)] 부엌 [pu.ək]
  αρχικά [k’] 꼬리 [k’o.ri], 까불다 [k’a.bul.da]
Μέση [k’] 바깥 [pa.k’at], 임꺽정 [im.k’ək.c’əŋ]
Τέλος [k’, (k’)] 밖 [bak], 꺾다 [k’ək.t’a]
  αρχικά [c][1] 조국 [co.guk], 진리 [ciːl.li]
Μέση [ɟ] 자주 [ca.ɟu], 친절 [cʰin.ɟəl]
Τέλος [t, (t’)] 낮 [nat], 잊다 [it.t’a]
  αρχικά [cʰ] 처음 [cʰə.ɨm], 찾다 [cʰa(t).t’a]
Μέση [cʰ] 아차산 [a.cʰa.san], 고추 [ko.cʰu]
Τέλος [t, (t’)] 빛나다 [pin.na.da], 꽃잎 [k’on.ɲip]
  αρχικά [c’] 짜다 [c’a.da], 찔끔 [c’il.k’ɨm]
Μέση [c’] 아찔하다 [a.c’il.ha.da], 짝짝이 [c’ak.c’a.gi]
Τέλος - -
  αρχικά [h] 하다 [ha.da], 호랑이 [ho.raŋ.i]
Μέση [h] 기호 [ki.ho], 사회 [saː.hø / sa.hwe]
Τέλος [t’] 낳다 [naː.tʰa], 닿소리 [ta.s’o.ri]
  αρχικά [m] 마음 [ma.ɨm], 먹다 [mək.t’a]
Μέση [m] 목구멍 [mok.k’u.məŋ], 고물 [ko.mul]
Τέλος [m] 엄청 [əm.cʰəŋ], 한심하다 [han.sim.ha.da]
  αρχικά [n] 나리 [na.ri], 너희 [nə.hi]
Μέση [n / ɲ] 사나이 [sa.na.i], 저녁 [cə.ɲək], 어머니 [ə.mə.ni, ə.mə.ɲi], 어금니 [ə.gɨm.ɲi]
Τέλος [n] 가난하다 [ka.nan.ha.da], 돌연히 [tol.ljən.hi]
  αρχικά - 어제 [ə.ɟe], 오늘 [o.nɨl]
Μέση - 세월 [seː.wəl], 속옷 [soː.got]
Τέλος [ŋ] 성공 [səŋ.goŋ], 사랑 [sa.raŋ]
  αρχικά [r] 러시아 [rə.si.a], 라면 [ra.mjən]
Μέση [r] 자랑 [ca.raŋ], 구르다 [ku.rɨ.da]
Τέλος [l] 솔잎 [sol.lip], 절약 [cə.ljak]

φωνήεν (모음) επεξεργασία

αλφάβητο κορεατικό ΔΦΑ παράδειγμα αλφάβητο κορεατικό ΔΦΑ παράδειγμα
  [a] 아내 [a.nɛ], 사악 [sa.ak]   [ja] 야만 [jaː.man], 조약 [co.jak]
  [ə][2] 어제 [ə.ɟe], 억지 [ək.c’i]   [jə] 여자 [jə.ɟa], 자연 [ca.jən]
  [o] 오다 [o.da], 구혼 [ku.hon]   [jo] 요강 [jo.gaŋ], 욕심 [jok.c’im]
  [u] 우정 [u.ɟəŋ], 물다 [mul.da]   [ju] 유리 [ju.ri], 정육점 [cəŋ.juk.c’əm]
  [ɨ] 으흠 [ɨ.hɨm], 그윽하다 [kɨ.ɨk.kʰa.da]   [i] 이자 [iː.ɟa], 소식 [so.ʃik]
  [ɛ][3] 애정 [ɛ.ɟəŋ], 여객 [jə.gɛk]   [e] 에구 [e.gu], 셋방 [seː.p’aŋ]
  [jɛ] 얘는 [jɛ.nɨn], 걔가 [kjɛ.ga]   [je, ye] 예쁘다 [jeː.p’ɨ.da], 옛날 [jeːn.nal]
  [wa] 와장창 [wa.ɟaŋ.cʰaŋ], 수확 [su.hwak]   [wə] 워리 [wəː.ri], 서러웠다 [səː.rə.wət.t’a]
  [ø / we] 외아들 [ø.a.dɨl], 괴물 [køː.mul / kweː.mul]   [y / wi] 위성 [y.səŋ], 쉼표 [ʃwiːm.pʰjo]
  [wɛ] 왜그래 [wɛ.gɨ.rɛ], 괘씸하다 [kwɛ.s’im.ha.da]   [we] 웬 [weːn], 궤짝 [kweː.c’ak]
  [ɨy / ɨ / i] 의리 [ɨyː.ri, ɨː.ri], 희망 [hi.maŋ]

σύμφωνο επεξεργασία

απλό σύμφωνο
όνομα 기역 니은 디귿 리을 미음 비읍 시옷 이응 지읒 치읓 키읔 티읕 피읖 히읗
διπλάσιο σύμφωνο
όνομα 쌍기역 쌍디귿 쌍비읍 쌍시옷 쌍지읒

φωνήεν επεξεργασία

απλό φωνήεν
όνομα
διπλάσιο φωνήεν
όνομα

Παραπομπές επεξεργασία

  1. Σε πολλά βιβλία συναντάται ενίοτε ο εναλλακτικός ήχος [ʒ].
  2. Σε πολλά βιβλία συναντάται ενίοτε ο εναλλακτικός ήχος [ʌ].
  3. Σε πολλά βιβλία συναντάται ενίοτε ο εναλλακτικός ήχος [æ].