Κορεατικά (ko) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

쌍지읒 (ko)

  • τό όνομα του κορεατικού διπλάσιου συμφώνου του .