Κορεατικά (ko) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

티읕 (ko)

  • τό όνομα του κορεατικού συμφώνου του .