Δείτε επίσης: Ἰουδαῖε, ιουδαίε

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ιουδαίε αρσενικό