Δείτε επίσης: Ιουδαίε, ιουδαίε

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία