Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ΔΠΧΑ < Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

  Συντομομορφή επεξεργασία

ΔΠΧΑ αρκτικόλεξο

  • (λογιστική) διεθνή λογιστικά πρότυπα που αποσκοπούν στην εναρμόνιση και αποσαφήνιση των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών. Εμπλούτισαν και αντικατέστησαν τα παλαιότερα ΔΛΠ

Συνώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία