Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

Γιάννης, στη γενική, την αιτιατική και την κλητική του ενικού