Βικιλεξικό:Τι δεν είναι Βικιλεξικό

Το Βικιλεξικό είναι ένα online λεξικό και κατά συνέπεια μια online κοινότητα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν είναι το Βικιλεξικό.

Τι δεν είναι το Βικιλεξικό

Το Βικιλεξικό δεν είναι εγκυκλοπαίδεια, ούτε γενεαλογική βάση δεδομένων ή άτλαντας. Δηλαδή, δεν είναι μια συλλογή πραγματικών στοιχείων σε βάθος, ή δεδομένων για τόπους και ανθρώπους. Εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες θα πρέπει να τοποθετούνται στο αδελφικό έργο τη Βικιπαίδεια. Στο Βικιλεξικό οι καταχωρίσεις αναφέρονται στις λέξεις. Κάθε λήμμα στο Βικιλεξικό θα πρέπει να επικεντρώνεται σε λεξικογραφικά θέματα και θέματα γλώσσας: ορθογραφία, προφορά, ετυμολογία, μετάφραση, έννοια, χρήση / παραθέματα, και συνδέσεις με σχετικές λέξεις.

Το Βικιλεξικό δεν είναι κριτής για το τι είναι σωστό ορθογραφικά ή συντακτικά είτε στην ελληνική, είτε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Το Βικιλεξικό περιγράφει τη χρήση, δεν προτείνει ούτε αποκηρύσσει λέξεις και τηρεί μόνο τα κριτήρια συμπερίληψης, τα οποία αναφέρουν ότι οποιοσδήποτε όρος ή έννοια που μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι σε αρκετά διαδεδομένη χρήση μπορεί να συμπεριληφθεί. Με τη συμπερίληψη ή όχι ενός συγκεκριμένου όρου, σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ούτε επιχειρεί να προωθήσει μια συγκεκριμένη άποψη. Απλά προσπαθεί να εξηγήσει τι είναι σε χρήση στα ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Το Βικιλεξικό δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα που προβλέπει το μέλλον. Δεν προσπαθεί να προβλέψει ποιες νέες λέξεις θα χρησιμοποιηθούν τελικά. Ακολουθείται η πρακτική της επαληθεύσιμης απόδειξης της χρησιμοποίησης μιας λέξης σε τρεις ανεξάρτητες περιστάσεις από διαφορετικούς συγγραφείς σε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.

Το Βικιλεξικό δεν είναι έντυπο λεξικό και επομένως δεν υπάρχει κανένα όριο μεγέθους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους, μπορεί να είναι πιο επίκαιρο. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι το ύφος και ο τρόπος γραφής που είναι κατάλληλα για ένα έντυπο λεξικό μπορεί να μην είναι κατάλληλα εδώ. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης συντομογραφιών/ Υπάρχει μικρότερη ανάγκη αποκλεισμού αμφισβητήσιμων καταχωρίσεων. Εάν υπάρχουν αρκετοί χρήστες που υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός λήμματος, τότε δεν υπάρχει ανάγκη να ζητηθεί η διαγραφή του.

Το Βικιλεξικό δεν αφορά μόνο την ελληνική γλώσσα. Το Βικιλεξικό είναι ένα λεξικό γραμμένο σε μια γλώσσα αλλά καλύπτει όλες τις λέξεις σε όλες τις γλώσσες, όπως η Wikipedia είναι μια εγκυκλοπαίδεια όπου γράφονται σε μια γλώσσα όλα τα θέματα από όλες τις περιοχές της Γης. Κάθε Βικιλεξικό επιδιώκει να καθορίσει όλες τις λέξεις από όλες τις γλώσσες στη δική του γλώσσα, έτσι ώστε οι αναγνώστες να είναι σε θέση να βρουν τους ορισμούς όλων των λέξεων σε όλες τις γλώσσες στη δική τους γλώσσα. Αυτό το Βικιλεξικό είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να είναι ένα ελληνικό λεξικό, ένα ελληνο-χχχ λεξικό και ένα χχχ-ελληνικό λεξικό, όλα σε ένα. Θα μπορούσε κάποιος να αναζητήσει τον ορισμό της λέξης être στο γαλλικό Βικιλεξικό (fr:être), αλλά ο ορισμός αυτός θα είναι στα γαλλικά. Έτσι, αν ο αναγνώστης δεν μιλάει καθόλου γαλλικά, δεν θα μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει το être, και επομένως δεν θα τον βοηθούσε καθόλου.

Όπως όλα τα βικιεγχειρήματα...

Το Βικιλεξικό δεν είναι φόρουμ συζητήσεων. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές συζήτησης που ασχολούνται με τα θέματα του Βικιλεξικού.

Το Βικιλεξικό δεν αποτελεί χώρο για αντίγραφα ασφαλείας, ούτε αποθετήριο για συνδέσμους ή αρχεία πολυμέσων. Κάθε περιεχόμενο που προστίθεται στο Βικιλεξικό υπόκειται σε συνεχή επεξεργασία ή και διαγραφή.

Το Βικιλεξικό δεν είναι ένα ελεύθερο wiki ή φορέας παροχής ιστοχώρου. Δεν μπορείτε να φιλοξενήσετε την ιστοσελίδα σας στο Βικιλεξικό. Αν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε το wiki σαν τεχνολογία για μια συλλογική προσπάθεια, για κάτι άλλο εκτός από τη σύνταξη ενός λεξικού όλων των λέξεων σε όλες τις γλώσσες, ακόμα κι αν είναι μόνο μία σελίδα, υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες που παρέχουν φιλοξενία wiki. Μπορείτε ακόμα να εγκαταστήσετε το λογισμικό wiki στον server σας.

Το Βικιλεξικό δεν είναι πεδίο μάχης. Κάθε χρήστης αναμένεται να αλληλεπιδρά με τους άλλους πολιτισμένα, ήρεμα και σε πνεύμα συνεργασίας. Μην προσβάλλετε, μην παρενοχλείτε και μην εκφοβίζετε εκείνους με τους οποίους έχετε μια διαφωνία. Αντίθετα, προσεγγίστε το θέμα με έξυπνο τρόπο, και αναγκάστε τους, έμμεσα, να συμμετάσχουν σε μια πολιτισμένη συζήτηση. Μην δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε λήμματα μόνο και μόνο για να αποδείξετε κάποια άποψή σας. Μην κάνετε νομικές ή άλλες απειλές κατά του Βικιλεξικού, ή του Ιδρύματος Wikimedia. Οι απειλές δεν είναι ανεκτές και μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό.

Το Βικιλεξικό δεν λογοκρίνεται (ούτε περιέχει βαθμούς ακαταλληλότητας). Οποιοσδήποτε μπορεί να επεξεργαστεί μια καταχώριση και τα αποτελέσματα εμφανίζονται ακαριαία. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάποιος δεν θα δει ή διαβάσει κάτι απαράδεκτο. Επιπλέον, δεν έχει κάποιο οργανωμένο σύστημα για την απομάκρυνση του υλικού που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μπορεί να βλάψει π.χ. ανηλίκους. Ωστόσο, οι καταχωρίσεις μπορούν να λογοκρίνονται, και λογοκρίνονται, μέσα από τη συναίνεση των χρηστών.

Το Βικιλεξικό δεν είναι Βικιπαίδεια

Παρά το γεγονός ότι το Βικιλεξικό και η Βικιπαίδεια είναι αδελφά έργα, το Βικιλεξικό δεν είναι Βικιπαίδεια. Μερικές από τις πολιτικές μας είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες πολιτικές της Βικιπαίδειας. Άλλες είναι εντελώς διαφορετικές. Ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα εδώ είναι παρόμοιος από κάποιες πλευρές με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα στη Βικιπαίδεια. Σε άλλα θέματα υπάρχουν μεγάλες διαφορές.

Διαφορές στο περιεχόμενο

Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες εδώ. Ούτε το Βικιλεξικό ούτε η Βικιπαίδεια είναι για εφήμερα πράγματα. Σε αντίθεση, όμως, με τη Βικιπαίδεια, το Βικιλεξικό δεν έχει κριτήριο εγκυκλοπαιδικότητας. Υπάρχει το αντίστοιχο κριτήριο "ύπαρξης" του λήμματος. Είτε είναι μία λέξη είτε κάποιος όρος είτε μία έκφραση. Υπάρχουν τα Κριτήρια συμπερίληψης τα οποία είναι πολύ λιγότερο "υποκειμενικά" από τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας της Βικιπαίδειας. Αποτελούν περισσότερο αναφορές για την ύπαρξη μιας λέξης ή ενός όρου ή μιας έκφρασης παρά κριτήρια.

Διαφορές στην κοινότητα

Το Βικιλεξικό έχει μια ελαφρά διαφορετική πολιτική από τη Βικιπαίδεια, και οι διαχειριστές δεν κάνουν συνήθως προειδοποιήσεις, εκτός των επεξεργασιών που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν γίνει με κακή πίστη.

Επειδή υπάρχουν πολλές σελίδες με σχετικά μικρό περιεχόμενο, οι σελίδες συζήτησης των επιμέρους λημμάτων δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Αντ' αυτού, η συζήτηση γίνεται συνήθως στη Βικιδημία ή άλλες γενικές περιοχές συζήτησης.

Σε αντίθεση με τη Βικιπαίδεια, η οποία ενθαρρύνει τους χρήστες να είναι δημιουργικοί με τα 'κουτιά χρήστη' στις προσωπικές τους σελίδες, το Βικιλεξικό επιτρέπει μόνο κουτιά χρήστη που σχετίζονται με την εργασία του χρήστη για το ίδιο το Βικιλεξικό. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως τα κουτιά γλώσσας, τα οποία εμφανίζουν τις γλώσσες που γνωρίζει ο χρήστης.

Διαφορές στην οργάνωση

Στο Βικιλεξικό, σε αντίθεση με τη Βικιπαίδεια, υπάρχουν διαφορετικά λήμματα για λέξεις που αρχίζουν με κεφαλαίο και λέξεις που αρχίζουν με πεζό γράμμα. Οι λέξεις παρασκευή και Παρασκευή αποτελούν διαφορετικά λήμματα και βρίσκονται σε διαφορετικές σελίδες. Εάν υπάρχει λήμμα και με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και με μικρό, το πρότυπο {{δείτε}} τοποθετείται στην αρχή της σελίδας για να τα ανακατευθύνει μεταξύ τους.

Δεν υπάρχουν σελίδες αποσαφήνισης στο Βικιλεξικό, και δεν δημιουργούμε ανακατευθύνσεις για εναλλακτικές μορφές, ορθογραφία ή κλιτικούς τύπους των λέξεων. Δημιουργούμε μια σελίδα ελάχιστου περιεχομένου, με περιεχόμενο το οποίο κάνει κατανοητή και εμφανή τη διαφοροποίηση και συνδέει πίσω στο κύριο λήμμα.

Διαφορές στην μορφή της σελίδας και κειμένου βίκι

Στο Βικιλεξικό πρέπει να υπάρχει μια πολύ αυστηρή μορφή της σελίδας. Λεπτομέρειες αναφέρονται στη σελίδα Δομή λημμάτων.

Το Βικιλεξικό κάνει μεγάλη χρήση των προτύπων για όλα τα είδη των πραγμάτων, και κάθε γλώσσα έχει συχνά το δικό της σύνολο από πρότυπα. Το να μάθετε να χρησιμοποιείτε τα πρότυπα της γλώσσας που σας ενδιαφέρει είναι πολύ σημαντικό. Βρίσκονται στην Κατηγορία:Πρότυπα. Εντάσσουν σε Κατηγορίες, μορφοποιούν με ενιαίο τρόπο, συνδέουν με άλλα λήμματα.

Το Βικιλεξικό χρησιμοποιεί τους διεθνείς κωδικούς γλωσσών όταν χρειάζονται μέσα σε πρότυπα. Για παράδειγμα, πολλά πρότυπα χρησιμοποιούν το el για τη νέα ελληνική γλώσσα και το grc για την αρχαία ελληνική. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τον διεθνή κωδικό της γλώσσας στην οποία εργάζεστε και αναγκαίο για σχεδόν κάθε είδους επεξεργασία στο Βικιλεξικό.

Στο Βικιλεξικό, οι κατηγορίες συχνά προστίθενται αυτόματα μέσα από τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε ένα λήμμα και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη να τοποθετηθούν άμεσα στη σελίδα. Ειδικότερα τα πρότυπα που βρίσκονται στα Πρότυπα για ετικέτες είναι αυτά που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές για να εντάξουν αυτόματα ένα λήμμα σε αντίστοιχη κατηγορία.

Λογότυπα και πορτρέτα

  • Το Βικιλεξικό δεν φιλοξενεί λογότυπα.
  • Το Βικιλεξικό δεν φιλοξενεί φωτογραφίες ή πορτρέτα δημιουργών, συγγραφέων, και άλλων, παρά μόνο εικόνες, μόνον εάν είναι υποβοηθητικές στην κατανόηση της σημασίας του λήμματος.
  • Αρκεί μια παραπομπή σε σχετικό λήμμα της Βικιπαίδειας που περιέχει τέτοιου είδους υλικό.