Βικιλεξικό:Ετυμολογία

Στα λήμματα του Βικιλεξικού υπάρχει η ενότητα "Ετυμολογία" στην οποία καταγράφονται οι επικρατούσες απόψεις για την ετυμολογία του λήμματος.

Το Βικιλεξικό δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τη συζήτηση ή την παρουσίαση πρωτότυπων ερευνών για την ετυμολογία ενός λήμματος.

Δείτε

Για βοήθεια στον τρόπο προσθήκης ετυμολογίας δείτε

Πηγές

Συμβουλευόμαστε έγκριτα ετυμολογικά λεξικά ή ιστότοπους Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων (όχι ιδιωτικές σελίδες).

Ενδεικτική βιβλιογραφία για διάφορες γλώσσες:

Για τα ελληνικά:

 • Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), ηλεκτρονική έκδοση (πρότυπο {{Π:ΛΚΝ}})
 • Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης) ({{Π:Μπαμπινιώτης 2002}}
 • Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Νικόλαος Ανδριώτης) ({{Π:Ανδριώτης 1983}}
 • Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης) ({{Π:Μπαμπινιώτης 2010}}
 • Dictionnaire étymologique de la langue grecque (Pierre Chantraine, 1968-80) {{R:Chantraine}}
 • Etymological Dictionary of Greek (Robert Beekes, 2010) ({{R:grc:Beekes}}
 • Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής (Johann Baptist Hofmann, 1950) ({{R:Hofmann}}
 • Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen (Rafał Rosół, 2013)
 • Griechisches etymologisches Wörterbuch (Hjalmar Frisk, 1960-62)
 • A Greek-English Lexicon (Henry George Liddell, Robert Scott, 1843), ηλεκτρονική έκδοση που υπάρχει στο {{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}} και @perseus.tufts.edu
  • ελληνική μετάφραση – Μέγα Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης (Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1904) {{R:LSK}}