Άνοιγμα κυρίως μενού

Βικιλεξικό β

Βικιλεξικό:Ετυμολογία

Noia 64 apps cervisia.png Αυτή η σελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή και χρειάζεται ακόμη επέκταση. Εάν θέλετε, μπορείτε να τη βελτιώσετε!


Στα λήμματα του Βικιλεξικού υπάρχει η ενότητα "Ετυμολογία" στην οποία καταγράφονται οι επικρατούσες απόψεις για την ετυμολογία του λήμματος.

Το Βικιλεξικό δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τη συζήτηση ή την παρουσίαση πρότυπων ερευνών περί της ετυμολογίας ενός λήμματος.

Για βοήθεια στον τρόπο προσθήκης ετυμολογίας δείτε το Βοήθεια:Ετυμολογία.

Πηγές

Συμβουλευόμαστε αξιόπιστες πηγές για να διαπιστώσουμε την ετυμολογία μιας λέξης. Μερικές τέτοιες πηγές για την ελληνική γλώσσα ακολουθούν:

  • Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), ηλεκτρονική έκδοση εδώ
  • Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης)
  • Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Νικόλαος Ανδριώτης)
  • Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης)
  • Etymological Dictionary of Greek (Robert Beekes)
  • Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής (J. B. Hofmann)
  • Griechisches Etymologisches Woerterbuch (Hjalmar Frisk)
  • A Greek-English Lexicon ( Henry George Liddell, Robert Scott), ηλεκτρονική έκδοση εδώ