Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:Π:ΛΚΝ/οδηγίες. [επεξεργασία]


α Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 


Πρότυπο που εμφανίζει σύνδεσμο με διαδικτυακό λήμμα του Λεξικού 'Τριανταφυλλίδη' (ΛΚΝ). Οι ετυμολογίες έχουν γίνει από τον Ευάγγελο Πετρούνια.
DSMG Dictionary of Standard Modern Greek (introduction in English)

{{Π:ΛΚΝ}}   Συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται. (link PAGENAME)
{{Π:ΛΚΝ|xxxx}}   Συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται. (alternative link)
{{Π:ΛΚΝ|xxxx|zzzz}}   Συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz. (link x, show z)
{{Π:ΛΚΝ|κατα-}}       για τα προθήματα
{{Π:ΛΚΝ|"-μένος"|-μένος}}   δίνει μόνο το/τα λήμμα για επίθημα
{{Π:ΛΚΝ|%μένος|-μένος}}   δίνει το επίθημα και ακολουθούν όλα τα λήμματα που λήγουν σε -μένος
  και δείτε τη σελίδα Βοήθειας του ΛΚΝ


Στην ενότητα ετυμολογία, τοποθετούμε παραπομπή

<ref>{{Π:ΛΚΝ}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1=   (προαιρετική) Στη θέση#1 συνδέει και εμφανίζει το λήμμα που γράφουμε. (link 1)
  • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2 εμφανίζει τη λέξη που γράφουμε χωρίς να επηρεάζεται ο σύνδεσμος της θέσης#1. (link 1, show 2)

Ονομαστικές παράμετροι

  • |0=-   ή   |nodata=1   Παραμένει ο σύνδεσμος και εξαφανίζονται τα στοιχεία του λεξικού
    Χρήσιμο για σύνδεση με περισσότερα από ένα λήμματα.
  • |00=-   ή   |nolink=1   Εξαφανίζεται ο σύνδεσμος, παραμένουν τα στοιχεία του λεξικού.
    Χρήσιμο σε βιβλιογραφίες για απλή αναφορά.