Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:Π:ΛΚΝ/οδηγίες. [επεξεργασία]


«α» -  Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 


Πρότυπο που εμφανίζει σύνδεσμο με διαδικτυακό λήμμα του Λεξικού 'Τριανταφυλλίδη'. Οι ετυμολογίες έχουν γίνει από τον Ευάγγελο Πετρούνια.

{{Π:ΛΚΝ}}   συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{Π:ΛΚΝ|xxxx}}   συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{Π:ΛΚΝ|xxxx|zzzz}}   συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz
{{Π:ΛΚΝ|κατα-}}       για τα προθήματα
{{Π:ΛΚΝ|%-μένος*|-μένος}}   δίνει μόνο το/τα λήμμα για επίθημα
{{Π:ΛΚΝ|%μένος|-μένος}}   δίνει το επίθημα και ακολουθούν όλα τα λήμματα που λήγουν σε -μένος
  και δείτε τη σελίδα Βοήθειας του ΛΚΝ


Στην ενότητα ετυμολογία, τοποθετούμε παραπομπή

<ref>{{Π:ΛΚΝ}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές

  • |1=   (προαιρετική) Στη θέση#1 συνδέει και εμφανίζει το λήμμα που γράφουμε
  • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2 εμφανίζει τη λέξη που γράφουμε χωρίς να επηρεάζεται ο σύνδεσμος της θέσης#1

Ονομαστικές παράμετροι

  • παράμετρος μηδέν |0= για την περίπτωση που θέλουμε την αναφορά χωρίς σύνδεσμο (παράδειγμα χρήσης στο λήμμα συμφυρμός)

ΠροβλήματαΕπεξεργασία

.