Βικιλεξικό:Αλφαβητική ταξινόμηση λημμάτων/Αρχείο

Στη σελίδα αυτή εξηγούνται οι πρακτικές που ακολουθούνται για την αλφαβητική ταξινόμηση των λημμάτων ανά γλώσσα. Επειδή διάφορες γλώσσες ακολουθούν διαφορετικά αλφαβητικά συστήματα, προχωρούμε σιγά σιγά και μόνο όταν είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζουμε καλά το αλφαβητικό σύστημα της γλώσσας με την οποία κάθε φορά εργαζόμαστε. Για όσες γλώσσες δεν υπάρχει αναφορά σε αυτή τη σελίδα, δεν εφαρμόζεται κάποια ιδιαίτερη ταξινόμηση (ακόμη).

ΕλληνικάΕπεξεργασία

Για τα νέα και αρχαία ελληνικά εισάγουμε στο τέλος του κειμένου και πριν τις κατηγορίες και τα iwikis την κλείδα ταξινόμησης ως εξής:

Για τη λέξη Αλέξανδρος γράφουμε: {{κλείδα ταξινόμησης|αλεξανδροσ}}

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, στην κλείδα ταξινόμησης δεν υπάρχουν κεφαλαία, τονούμενα γράμματα και τελικό σίγμα. Δεν υπάρχουν επίσης κενά, παρενθέσεις, παύλες και οποιαδήποτε άλλα σύμβολα εκτός των 24 γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου.

Γαλλικά, ΓερμανικάΕπεξεργασία

Για τις ξένες γλώσσες ακολουθούμε άλλη πρακτική: Εισάγουμε την κλείδα ταξινόμησης ως παράμετρο στο μέρος του λόγου και δίπλα στην παράμετρο της γλώσσας. Αν μια λέξη ανήκει σε πολλές γλώσσες, θα πρέπει να εισαχθεί η κλείδα πολλές φορές. Αυτή η εργασία γίνεται κανονικά από bot, μπορεί όμως να γίνει και κατευθείαν κατά την εισαγωγή του νέου άρθρου.

 • Π.χ. στη λέξη génétique η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{επίθετο|fr|genetique}}

Επίσης εισάγουμε την κλείδα στο πρότυπο {{ετυμ xx|XX|kleida}} και ως παράμετρο στις κατηγορίες.

 • Π.χ. στη λέξη récolte η γραμμή της ετυμολογίας γράφεται ως εξής:
  : '''{{PAGENAME}}''' < {{ετυμ it|FR|recolte}} [[ricolta]]
 • Στη λέξη Grèce η γραμμή με την Κατηγορία γράφεται ως εξής:
  [[Κατηγορία:Ευρωπαϊκή Ένωση στα γαλλικά|grece]]

Στην κλείδα ταξινόμησης δεν υπάρχουν κεφαλαία ούτε γράμματα με τόνους ή άλλα διακριτικά. Εάν μια λέξη δεν έχει γράμματα με διακριτικά, τότε η εισαγωγή κλείδας είναι περιττή.

Γαλλικά ρήματα από se ή s'Επεξεργασία

Για τα ρήματα της γαλλικής γλώσσας που συντάσσονται με αντωνυμία (verbes pronominaux) η κλείδα παραλείπει την αντωνυμία se (ή s').

 • Π.χ. στη λέξη se coucher η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{ρήμα|fr|coucher}}
 • Στη λέξη s'appeler η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{ρήμα|fr|appeler}}

ΕσπεράντοΕπεξεργασία

Στην εσπεράντο τα γράμματα με διακριτικά (ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ) δεν αντικαθίστανται από τα "απλά" c, g, h, s, u αλλά λογίζονται ως διαφορετικά γράμματα. Για να ταξινομηθούν αυτά τα γράμματα αμέσως μετά τα "απλά" αντίστοιχά τους, χρειάστηκε να εφαρμόσουμε ένα τέχνασμα, δηλαδή να αντικαθιστούμε αυτά τα γράμματα στην κλείδα ταξινόμησης με τα απλά αντίστοιχά τους ακολουθούμενα από α ελληνικό. Βλέπε επίσης και τον κώδικα του bot που εισάγει την κλείδα.

Χαρακτήρες: ĉ  ĝ  ĥ  ĵ  ŝ  ŭ
Κλείδα:   cα gα hα jα sα uα
 • Π.χ. στη λέξη aŭto η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{ουσιαστικό|eo|auαto}}

Προσοχή:Εάν το πρώτο γράμμα της λέξης έχει διακριτικά, δεν αντικαθίσταται στην κλείδα ταξινόμησης.

 • Π.χ. στη λέξη ŝafidaĵo η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{ουσιαστικό|eo|ŝafidajαo}}
 • Στη λέξη ĉefe δεν είναι απαραίτητη η κλείδα ταξινόμησης αφού το πρώτο γράμμα δεν αλλάζει και δεν υπάρχει άλλο γράμμα με διακριτικό.

Εννοείται ότι η ίδια κλείδα πρέπει να μπει και στις γραμμές του τύπου [[Κατηγορία: xxx (εσπεράντο)|kleida]]

ΡουμανικάΕπεξεργασία

Για τη ρουμανική γλώσσα ακολουθούμε παρόμοια τακτική όπως και για την εσπεράντο (βλέπε επίσης και τον κώδικα του bot που εισάγει την κλείδα. Τα γράμματα με διακριτικά (ă â î ş ţ) λογίζονται ως διαφορετικά γράμματα από τα αντίστοιχά τους "απλά" και για να ταξινομηθούν σωστά οι λέξεις αντικαθίστανται στην κλείδα από τα απλά και ένα ελληνικό γράμμα ως εξής:

Χαρακτήρες: ă  â  î  ş  ţ
Κλείδα:   aα aε iα sα tα

Όπως και για την εσπεράντο, δεν αντικαθίσταται το αρχικό γράμμα της λέξης, εκτός αν είναι κεφαλαίο, οπότε μετατρέπεται στο αντίστοιχό του πεζό.

 • Π.χ. στο λήμμα Țările de Jos η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{κύριο όνομα|ro|țaαriledejos}} (μετατροπή του κεφαλαίου στο αντίστοιχο πεζό χωρίς απαλοιφή του διακριτικού, απαλοιφή κενών)
 • Στη λέξη îmbogăţi γράφουμε:
  {{ρήμα|ro|îmbogaαtαi}}
 • Στη λέξη tânăr γράφουμε:
  {{επίθετο|ro|taεnaαr}}
 • Στη λέξη înalt είναι περιττή η κλείδα ταξινόμησης αφού δεν αλλάζει το πρώτο γράμμα.

Όπως και για τις άλλες γλώσσες, εισάγουμε την ίδια κλείδα και όπου άλλού χρειάζεται, π.χ. στο Πρότυπο {{ετυμ xx|RO}} ή στις Κατηγορίες

ΠολωνικάΕπεξεργασία

Για την πολωνική γλώσσα ακολουθούμε παρόμοια τακτική όπως και για την εσπεράντο και τη ρουμανική (βλέπε επίσης και τον κώδικα του bot που εισάγει την κλείδα. Τα γράμματα με διακριτικά ( ą ć ę ł ń ó ś ź ż) λογίζονται ως διαφορετικά γράμματα από τα αντίστοιχά τους "απλά" και για να ταξινομηθούν σωστά οι λέξεις αντικαθίστανται στην κλείδα από τα απλά και ένα ελληνικό γράμμα ως εξής:

Χαρακτήρες: ą ć ę ł ń ó ś ź ż
Κλείδα:   aα cα eα lα nα oα sα zα zε

Όπως και για την εσπεράντο, δεν αντικαθίσταται το αρχικό γράμμα της λέξης.

Όπως και για τις άλλες γλώσσες, εισάγουμε την ίδια κλείδα και όπου άλλού χρειάζεται, π.χ. στο Πρότυπο {{ετυμ xx|PL}} ή στις Κατηγορίες.