Χρήστης:Flubot/Κλείδα ταξινόμησης

Κώδικας που δεν χρησιμοποιείται πιαΕπεξεργασία

Χρήστης:Flubot/Κλείδα_ταξινόμησης/παρωχημένο

Γαλλική γλώσσαΕπεξεργασία

Ακολουθεί κώδικας που θα προσθέτει την κλείδα ταξινόμησης σε γαλλικές μόνο λέξεις. Η κλείδα θα προστίθεται

 1. μετά την παράμετρο γλώσσας στο πρότυπο που δηλώνει το μέρος του λόγου
 2. σε κείμενο του τύπου [[Κατηγορία:xxxxxxxx γαλλικά]] ή [[Κατηγορία:xxxxxxxx (γαλλικά)]]
 3. σε ετυμολογίες, π.χ {{ετυμ xx|FR}}

εντολή: python taxin-fr.py -file:kle-list

ή : python taxin-fr.py -cat:"Γαλλική γλώσσα"

taxin-fr.pyΕπεξεργασία

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import wikipedia, pagegenerators, catlib
import re

class kleidabot:

 def __init__(self, generator, debug_bul = True):
  self.generator = generator
  self.debug_bul = debug_bul

 def run(self):
  spaces_tag = re.compile('([ \*\.,\'\-\(\)]*)')
  apost_tag = re.compile(u'\’')
  page_tag = re.compile('(.*)')
  pos1_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|προθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|ρηματική έκφραση|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|fr((?P<arith>\|αριθ=[0-9]+)|(?P<kleida>\|[^\|\}]*))*\}\}')
  etym_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|FR(\|*)\}\}')
  etym1_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|FR\|([^\}]*)\}\}')
  categ_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)γαλλικά(\)*)(\|*)\]\](.*)')
  categ1_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)γαλλικά(\)*)\|([^\]]*)\]\]')
  #set_string = re.compile('set')
  # πίνακες αντιστοίχισης
  mtg_apo = u'À Â Ç É È Ê Ë Î Ï Ô Œ Ù Û Ü à â ç é è ê ë î ï ô œ ù û ü æ'
  mtg_se = u'a a c e e e e i i o oe u u u a a c e e e e i i o oe u u u ae'
  trkeys = mtg_apo.split(u' ')
  for i in range(len(trkeys)):
    trkeys[i] = ord(trkeys[i])
  trvals = mtg_se.split(u' ')
  trtable = dict(zip(trkeys,trvals)) 


  # Εδώ ορίζεται η λέξη στην οποία θα γίνουν οι αλλαγές

  for p in self.generator:
  	 t = p.title()
	 print(t)
	 kleida = t.translate(trtable)
	 # να βρούμε αν η λέξη αρχίζει από se ή από s'
	 ti=kleida.split(' ', 1)[0]
	 if ti=="se" or ti=="s'"or ti==u"s’":
		kleida = kleida.split(' ', 1)[1]
	 ti=kleida.split('\'', 1)[0]
	 if ti=="s":
		kleida = kleida.split('\'', 1)[1]
	 ti=kleida.split(u'’', 1)[0]
	 if ti=="s":
		kleida = kleida.split(u'’', 1)[1]

	 kleida = spaces_tag.sub('',kleida)
	 kleida = apost_tag.sub('',kleida)
	 kleida = kleida.lower()
	 if kleida != t.lower():
	 	kleida = '|' + kleida
		wikipedia.setAction(u'Εισαγωγή κλείδας ταξινόμησης')
	 else:
	    kleida = ''
		wikipedia.setAction(u'διαγραφή λανθασμένης ή περιττής κλείδας ταξινόμησης')
	 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), t)
	 arxiko = page.get(get_redirect=True)

	# Αντικαταστάσεις

	 seires = arxiko.split("\n")
	 kainoyrio = [] 
	 for seira in seires:
		 result = pos1_tag.search(seira)
		 if (result):
			 if result.group('arith'):
				 seira = pos1_tag.sub(u'{{\g<pos>|fr'+kleida+u'\g<arith>}}',seira)
			 else:
				 seira = pos1_tag.sub(u'{{\g<pos>|fr'+kleida+u'}}',seira)
		 kainoyrio.append(seira)
	 p2 = "\n".join(kainoyrio)
	 p2 = etym_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|FR'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = etym1_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|FR'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = categ_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>γαλλικά\g<2>'+kleida+']]',p2)
	 keimeno = categ1_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>γαλλικά\g<2>'+kleida+']]',p2)


	# Εδώ ο κώδικας για την αποθήκευση
	 if keimeno != page.get():
      # Show the title of the page we're working on.
      # Highlight the title in purple.
	   wikipedia.output(u"\n\n>>> \03{lightpurple}%s\03{default} <<<" % page.title())
      ## show what was changed
	   wikipedia.showDiff(page.get(), keimeno)
	   #choice= 'y'
	   if self.debug_bul:
	    choice = wikipedia.inputChoice(u'Do you want to accept these changes?', ['yes', 'No', 'all'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
    	if choice == 'a':
	     choice = 'y'
	     self.debug_bul = False
	    elif choice != 'y':
	     choice='n'
	   if choice == 'y':
	    try:
			# Save the page
			page.put(keimeno)
		except wikipedia.IsRedirectPage:
			wikipedia.output(u'Skipping %s because it is a redirect' % (page.title()))
	    except wikipedia.EditConflict:
			wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
	    except wikipedia.SpamfilterError, error:
			wikipedia.output(u'Cannot change %s because of spam blacklist entry %s' % (page.title(), error.url))
  return 0

def main():
  gen = None
  pageTitle = []
  for arg in wikipedia.handleArgs():
    if arg:
      if arg.startswith('-start:'):
        gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(arg[7:])
      elif arg.startswith('-ref:'):
        referredPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.ReferringPageGenerator(referredPage)
      elif arg.startswith('-links:'):
        linkingPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[7:])
        gen = pagegenerators.LinkedPageGenerator(linkingPage)
      elif arg.startswith('-file:'):
        gen = pagegenerators.TextfilePageGenerator(arg[6:])
      elif arg.startswith('-cat:'):
        cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat)
      else:
        pageTitle.append(arg)

  if pageTitle:
    page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), ' '.join(pageTitle))
    gen = iter([page])
  if not gen:
    wikipedia.showHelp('touch')
  else:
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    bot = kleidabot(preloadingGen)
    bot.run()


if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    wikipedia.stopme()

Γερμανική γλώσσαΕπεξεργασία

Ακολουθεί κώδικας που θα προσθέτει την κλείδα ταξινόμησης σε γερμανικές μόνο λέξεις. Η κλείδα θα προστίθεται

 1. μετά την παράμετρο γλώσσας στο πρότυπο που δηλώνει το μέρος του λόγου
 2. σε κείμενο του τύπου [[Κατηγορία:xxxxxxxx γερμανικά]] ή [[Κατηγορία:xxxxxxxx (γερμανικά)]]
 3. σε ετυμολογίες, π.χ {{ετυμ xx|DE}}
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import wikipedia, pagegenerators, catlib
import re

class kleidabot:

 def __init__(self, generator, debug_bul = True):
  self.generator = generator
  self.debug_bul = debug_bul

# a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

 def run(self):
  spaces_tag = re.compile('([ \*\.,\'\-\(\)]*)')
  apost_tag = re.compile(u'\’')
  pos1_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|ρηματική έκφραση|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|de((?P<arith>\|αριθ=[0-9]+)|(?P<kleida>\|[^\|\}]*))*\}\}')

  etym_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|DE(\|*)\}\}')
  etym1_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|DE\|([^\}]*)\}\}')
  categ_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)γερμανικά(\)*)(\|*)\]\](.*)')
  categ1_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)γερμανικά(\)*)\|([^\]]*)\]\]')  # πίνακες αντιστοίχισης
  mtg_apo = u'É Ä Â Ö Ü à â ä ç é è ê ë î ï ô ö ù û ü ß ſ œ'
  mtg_se = u'e a a ο u a a a c e e e e i i o o u u u ss s oe'

  trkeys = mtg_apo.split(u' ')
  for i in range(len(trkeys)):
	trkeys[i] = ord(trkeys[i]) 
  trvals = mtg_se.split(u' ')
  trtable = dict(zip(trkeys,trvals)) 

# Εδώ ορίζεται η λέξη στην οποία θα γίνουν οι αλλαγές
  for p in self.generator:
  	 t = p.title()
	 print(t)
	 kleida = t.translate(trtable)
	 kleida = kleida.lower()
	 kleida = spaces_tag.sub('', kleida)
	 kleida = apost_tag.sub('',kleida)
	 if kleida != t.lower():
	 	kleida = '|' + kleida
		wikipedia.setAction(u'Εισαγωγή κλείδας ταξινόμησης')
	 else:
	    kleida = ''
		wikipedia.setAction(u'διαγραφή λανθασμένης ή περιττής κλείδας ταξινόμησης')
	 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), t)
	 arxiko = page.get(get_redirect=True)
 
# Αντικαταστάσεις

	 seires = arxiko.split("\n")
	 kainoyrio = [] 
	 for seira in seires:
		 result = pos1_tag.search(seira)
		 if (result):
			 if result.group('arith'):
				 seira = pos1_tag.sub(u'{{\g<pos>|de'+kleida+u'\g<arith>}}',seira)
			 else:
				 seira = pos1_tag.sub(u'{{\g<pos>|de'+kleida+u'}}',seira)
		 kainoyrio.append(seira)
	 p2 = "\n".join(kainoyrio)

	 p2 = etym_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|DE'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = etym1_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|DE'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = categ_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>γερμανικά\g<2>'+kleida+']]',p2)
	 keimeno = categ1_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>γερμανικά\g<2>'+kleida+']]',p2)

	# Εδώ ο κώδικας για την αποθήκευση
	 if keimeno != page.get():
      # Show the title of the page we're working on.
      # Highlight the title in purple.
	   wikipedia.output(u"\n\n>>> \03{lightpurple}%s\03{default} <<<" % page.title())
      ## show what was changed
	   wikipedia.showDiff(page.get(), keimeno)
	   #choice= 'y'
	   if self.debug_bul:
	    choice = wikipedia.inputChoice(u'Do you want to accept these changes?', ['yes', 'No', 'all'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
    	if choice == 'a':
	     choice = 'y'
	     self.debug_bul = False
	    elif choice != 'y':
	     choice='n'
	   if choice == 'y':
	    try:
			# Save the page
			page.put(keimeno)
		except wikipedia.IsRedirectPage:
			wikipedia.output(u'Skipping %s because it is a redirect' % (page.title()))
	    except wikipedia.EditConflict:
			wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
	    except wikipedia.SpamfilterError, error:
			wikipedia.output(u'Cannot change %s because of spam blacklist entry %s' % (page.title(), error.url))
  return 0

def main():
  gen = None
  pageTitle = []
  for arg in wikipedia.handleArgs():
    if arg:
      if arg.startswith('-start:'):
        gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(arg[7:])
      elif arg.startswith('-ref:'):
        referredPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.ReferringPageGenerator(referredPage)
      elif arg.startswith('-links:'):
        linkingPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[7:])
        gen = pagegenerators.LinkedPageGenerator(linkingPage)
      elif arg.startswith('-file:'):
        gen = pagegenerators.TextfilePageGenerator(arg[6:])
      elif arg.startswith('-cat:'):
        cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat)
      else:
        pageTitle.append(arg)

  if pageTitle:
    page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), ' '.join(pageTitle))
    gen = iter([page])
  if not gen:
    wikipedia.showHelp('touch')
  else:
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    bot = kleidabot(preloadingGen)
    bot.run()


if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    wikipedia.stopme()

Γλώσσα ΕσπεράντοΕπεξεργασία


Πολωνική γλώσσαΕπεξεργασία

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import wikipedia, pagegenerators, catlib
import re

class kleidabot:

 def __init__(self, generator, debug_bul = True):
  self.generator = generator
  self.debug_bul = debug_bul

# a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

 def run(self):
  spaces_tag = re.compile('([ \*\.,\'\-\(\)]*)')
  apost_tag = re.compile(u'\’')
  pos1_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|ρηματική έκφραση|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|pl((?P<arith>\|αριθ=[0-9]+)|(?P<kleida>\|[^\|\}]*))*\}\}')

  etym_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|PL(\|*)\}\}')
  etym1_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|PL\|([^\}]*)\}\}')
  categ_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)πολωνικά(\)*)(\|*)\]\](.*)')
  categ1_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)πολωνικά(\)*)\|([^\]]*)\]\]')  # πίνακες αντιστοίχισης
  mtg_apo = u'ą ć ę ł ń ó ś ź ż'
  mtg_se = u'aα cα eα lα nα oα sα zα zε'

  trkeys = mtg_apo.split(u' ')
  for i in range(len(trkeys)):
	trkeys[i] = ord(trkeys[i]) 
  trvals = mtg_se.split(u' ')
  trtable = dict(zip(trkeys,trvals)) 

# Εδώ ορίζεται η λέξη στην οποία θα γίνουν οι αλλαγές
  for p in self.generator:
  	 t = p.title()
	 print(t)
	 #Tο πρώτο γράμμα της λέξης μένει εκτός κλείδας
	 T0=t[0:1]
	 t9=t[1:len(t)+1]
	 kleida = t9.translate(trtable)
	 kleida = T0 + kleida
	 kleida = kleida.lower()
	 kleida = spaces_tag.sub('', kleida)
	 kleida = apost_tag.sub('',kleida)
	 if kleida != t.lower():
	 	kleida = '|' + kleida
		wikipedia.setAction(u'Εισαγωγή κλείδας ταξινόμησης')
	 else:
	    kleida = ''
		wikipedia.setAction(u'διαγραφή λανθασμένης ή περιττής κλείδας ταξινόμησης')
	 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), t)
	 arxiko = page.get(get_redirect=True)
 
# Αντικαταστάσεις

	 seires = arxiko.split("\n")
	 kainoyrio = [] 
	 for seira in seires:
		 result = pos1_tag.search(seira)
		 if (result):
			 if result.group('arith'):
				 seira = pos1_tag.sub(u'{{\g<pos>|pl'+kleida+u'\g<arith>}}',seira)
			 else:
				 seira = pos1_tag.sub(u'{{\g<pos>|pl'+kleida+u'}}',seira)
		 kainoyrio.append(seira)
	 p2 = "\n".join(kainoyrio)

	 p2 = etym_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|PL'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = etym1_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|PL'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = categ_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>πολωνικά\g<2>'+kleida+']]',p2)
	 keimeno = categ1_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>πολωνικά\g<2>'+kleida+']]',p2)

	# Εδώ ο κώδικας για την αποθήκευση
	 if keimeno != page.get():
      # Show the title of the page we're working on.
      # Highlight the title in purple.
	   wikipedia.output(u"\n\n>>> \03{lightpurple}%s\03{default} <<<" % page.title())
      ## show what was changed
	   wikipedia.showDiff(page.get(), keimeno)
	   #choice= 'y'
	   if self.debug_bul:
	    choice = wikipedia.inputChoice(u'Do you want to accept these changes?', ['yes', 'No', 'all'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
    	if choice == 'a':
	     choice = 'y'
	     self.debug_bul = False
	    elif choice != 'y':
	     choice='n'
	   if choice == 'y':
	    try:
			# Save the page
			page.put(keimeno)
		except wikipedia.IsRedirectPage:
			wikipedia.output(u'Skipping %s because it is a redirect' % (page.title()))
	    except wikipedia.EditConflict:
			wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
	    except wikipedia.SpamfilterError, error:
			wikipedia.output(u'Cannot change %s because of spam blacklist entry %s' % (page.title(), error.url))
  return 0

def main():
  gen = None
  pageTitle = []
  for arg in wikipedia.handleArgs():
    if arg:
      if arg.startswith('-start:'):
        gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(arg[7:])
      elif arg.startswith('-ref:'):
        referredPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.ReferringPageGenerator(referredPage)
      elif arg.startswith('-links:'):
        linkingPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[7:])
        gen = pagegenerators.LinkedPageGenerator(linkingPage)
      elif arg.startswith('-file:'):
        gen = pagegenerators.TextfilePageGenerator(arg[6:])
      elif arg.startswith('-cat:'):
        cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat)
      else:
        pageTitle.append(arg)

  if pageTitle:
    page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), ' '.join(pageTitle))
    gen = iter([page])
  if not gen:
    wikipedia.showHelp('touch')
  else:
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    bot = kleidabot(preloadingGen)
    bot.run()


if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    wikipedia.stopme()

Πορτογαλική γλώσσαΕπεξεργασία

Ακολουθεί κώδικας που θα προσθέτει την κλείδα ταξινόμησης σε πορτογαλικές μόνο λέξεις. Η κλείδα θα προστίθεται

 1. μετά την παράμετρο γλώσσας στο πρότυπο που δηλώνει το μέρος του λόγου
 2. σε κείμενο του τύπου [[Κατηγορία:xxxxxxxx πορτογαλικά]] ή [[Κατηγορία:xxxxxxxx (πορτογαλικά)]]
 3. σε ετυμολογίες, π.χ {{ετυμ xx|PT}}

πίνακες αντιστοίχισης

Από: ç á â ã à é ê í ó ô õ ú ü

Σε: c a a a a e e i o o o u u


Ρουμανική γλώσσαΕπεξεργασία

Εντολή

python taxin-ro.py -cat:"Ρουμανική γλώσσα"
(ή με λίστα λέξεων) python taxin-ro.py -file:kle-list

taxin-ro.pyΕπεξεργασία

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

import wikipedia, pagegenerators, catlib
import re

class kleidabot:

 def __init__(self, generator, debug_bul = True):
  self.generator = generator
  self.debug_bul = debug_bul

# a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

 def run(self):
  spaces_tag = re.compile('([ \*\.,\'\-\(\)]*)')
  apost_tag = re.compile(u'\’')
  pos1_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|ρηματική έκφραση|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|ro((?P<arith>\|αριθ=[0-9]+)|(?P<kleida>\|[^\|\}]*))*\}\}')

  etym_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|RO(\|*)\}\}')
  etym1_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|RO\|([^\}]*)\}\}')
  categ_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)ρουμανικά(\)*)(\|*)\]\](.*)')
  categ1_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)ρουμανικά(\)*)\|([^\]]*)\]\]')

  # πίνακες αντιστοίχισης

  mtg_apo = u'ă â î ş ș ţ ț'
  mtg_se = u'aα aε iα sα sα tα tα'

  trkeys = mtg_apo.split(u' ')
  for i in range(len(trkeys)):
	trkeys[i] = ord(trkeys[i]) 
  trvals = mtg_se.split(u' ')
  trtable = dict(zip(trkeys,trvals)) 

# Εδώ ορίζεται η λέξη στην οποία θα γίνουν οι αλλαγές
  for p in self.generator:
  	 t = p.title()
	 print(t)
	 #Tο πρώτο γράμμα της λέξης μένει εκτός κλείδας
	 T0=t[0:1]
	 t9=t[1:len(t)+1]
	 kleida = t9.translate(trtable)
	 kleida = T0 + kleida
	 kleida = kleida.lower()
	 kleida = spaces_tag.sub('', kleida)
	 kleida = apost_tag.sub('',kleida)
	 if kleida != t.lower():
	 	kleida = '|' + kleida
		wikipedia.setAction(u'Εισαγωγή κλείδας ταξινόμησης')
	 else:
	    kleida = ''
		wikipedia.setAction(u'διαγραφή λανθασμένης ή περιττής κλείδας ταξινόμησης')
	 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), t)
	 arxiko = page.get(get_redirect=True)
 
# Αντικαταστάσεις

	 seires = arxiko.split("\n")
	 kainoyrio = [] 
	 for seira in seires:
		 result = pos1_tag.search(seira)
		 if (result):
			 if result.group('arith'):
				 seira = pos1_tag.sub(u'{{\g<pos>|ro'+kleida+u'\g<arith>}}',seira)
			 else:
				 seira = pos1_tag.sub(u'{{\g<pos>|ro'+kleida+u'}}',seira)
		 kainoyrio.append(seira)
	 p2 = "\n".join(kainoyrio)

	 p2 = etym_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|RO'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = etym1_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|RO'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = categ_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>ρουμανικά\g<2>'+kleida+']]',p2)
	 keimeno = categ1_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>ρουμανικά\g<2>'+kleida+']]',p2)

	# Εδώ ο κώδικας για την αποθήκευση
	 if keimeno != page.get():
      # Show the title of the page we're working on.
      # Highlight the title in purple.
	   wikipedia.output(u"\n\n>>> \03{lightpurple}%s\03{default} <<<" % page.title())
      ## show what was changed
	   wikipedia.showDiff(page.get(), keimeno)
	   #choice= 'y'
	   if self.debug_bul:
	    choice = wikipedia.inputChoice(u'Do you want to accept these changes?', ['yes', 'No', 'all'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
    	if choice == 'a':
	     choice = 'y'
	     self.debug_bul = False
	    elif choice != 'y':
	     choice='n'
	   if choice == 'y':
	    try:
			# Save the page
			page.put(keimeno)
		except wikipedia.IsRedirectPage:
			wikipedia.output(u'Skipping %s because it is a redirect' % (page.title()))
	    except wikipedia.EditConflict:
			wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
	    except wikipedia.SpamfilterError, error:
			wikipedia.output(u'Cannot change %s because of spam blacklist entry %s' % (page.title(), error.url))
  return 0

def main():
  gen = None
  pageTitle = []
  for arg in wikipedia.handleArgs():
    if arg:
      if arg.startswith('-start:'):
        gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(arg[7:])
      elif arg.startswith('-ref:'):
        referredPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.ReferringPageGenerator(referredPage)
      elif arg.startswith('-links:'):
        linkingPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[7:])
        gen = pagegenerators.LinkedPageGenerator(linkingPage)
      elif arg.startswith('-file:'):
        gen = pagegenerators.TextfilePageGenerator(arg[6:])
      elif arg.startswith('-cat:'):
        cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat)
      else:
        pageTitle.append(arg)

  if pageTitle:
    page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), ' '.join(pageTitle))
    gen = iter([page])
  if not gen:
    wikipedia.showHelp('touch')
  else:
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    bot = kleidabot(preloadingGen)
    bot.run()


if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    wikipedia.stopme()

Τουρκική γλώσσαΕπεξεργασία

Σημ.: Εξαιτίας της ενοποίησης κεφαλαίων και πεζών αρχικών από τον κώδικα του Mediawiki, είναι αναγκαίο μόνο για την τουρκική γλώσσα να μπαίνει ο κεφαλαίος χαρακτήρας İ στην κλείδα ταξινόμησης των λέξεων που αρχίζουν από πεζό i . Είναι το μοναδικό κεφαλαίο γράμμα που χρησιμοποιούμε στις κλείδες ταξινόμησης.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import wikipedia, pagegenerators, catlib
import re

class kleidabot:

 def __init__(self, generator, debug_bul = True):
  self.generator = generator
  self.debug_bul = debug_bul

 def run(self):

# İ â Â î Î û Û Ç ç Ğ ğ Ö ö Ş ş Ü ü I ı

	spaces_tag = re.compile('([ \*\.\'\-\(\)]*)')
	apost_tag = re.compile(u'\’')
	page_tag = re.compile('(.*)')
	pos_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|tr(\|*)\}\}')

	pos1_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|tr\|(?P<kleidi>[^\|\}]*)\}\}')
	pos2_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|tr\|αριθ\=(?P<arith>[1-9]*)(\|*)\}\}')
	pos3_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|tr\|αριθ\=(?P<arith>[1-9]*)\|(?P<kleidi>[^\}\|]*)\}\}')
	pos4_tag = re.compile(u'\{\{(?P<pos>άρθρο|ουσιαστικό|συντομομορφή|κύριο όνομα|πολυλεκτικός όρος|επίθετο|επιθετική έκφραση|αντωνυμία|μετοχή|ρήμα|έκφραση|επίρρημα|επιρρηματική έκφραση|πρόθεση|σύνδεσμος|επιφώνημα|αριθμητικό|μόριο|πρόθημα|επίθημα|έκφραση|ρίζα|μορφή ουσιαστικού|μορφή επιθέτου|μορφή μετοχής|μορφή αντωνυμίας|μορφή ρήματος|μορφή κυρίου ονόματος|χαρακτήρας|σύμβολο|κατάληξη|κατάληξη αρσενικών επιθέτων|κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη επιρρημάτων|κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|κατάληξη ρημάτων)\|tr\|(?P<kleidi>[^\}\|]*)\|αριθ=(?P<arith>[1-9]*)\}\}')
	etym_tag = re.compile(u'\{\{ετυμ ([a-z]+)\|TR\}\}')
	categ_tag = re.compile(u'\[\[Κατηγορία:(.*)τουρκικά(\)*)\]\](.*)')
	set_string = re.compile('set')
	debug_bul = True

	# πίνακες αντιστοίχισης
	mtg_apo = u'â Â î Î û Û Ç ç Ğ ğ Ö ö Ş ş Ü ü I ı İ'
	mtg_se = u'a a i i u u cα cα gα gα oα oα sα sα uα uα hι hι i'

	trkeys = mtg_apo.split(u' ')
	for i in range(len(trkeys)):
		trkeys[i] = ord(trkeys[i]) 
	trvals = mtg_se.split(u' ')
	trtable = dict(zip(trkeys,trvals)) 

	wikipedia.setAction(u'Εισαγωγή κλείδας ταξινόμησης')

	for p in self.generator:
  	 t = p.title()
	 #Tο πρώτο γράμμα της λέξης μένει εκτός κλείδας
	 print(t)
	 T0=t[0:1]
	 t9=t[1:len(t)+1]
	 kleida = t9.translate(trtable).lower()
	 if T0 == 'I':
		T0 = u'ı'
	 elif T0 == u'i' or T0 == u'İ':
		T0 = u'İ'
	 else:
	 	T0 = T0.lower()
	 
	 kleida = T0 + kleida

	 kleida = spaces_tag.sub('', kleida)
	 kleida = apost_tag.sub('',kleida)
	 
	 if kleida.upper()==t.upper():
		kleida=""
	 else:
		kleida = "|"+kleida
	 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), t)
	 arxiko = page.get(get_redirect=True)
 
# Αντικαταστάσεις

	 p2 = pos2_tag.sub(u'{{\g<pos>|tr'+kleida+u'|αριθ=\g<arith>}}',arxiko)
	 p2 = pos3_tag.sub(u'{{\g<pos>|tr'+kleida+u'|αριθ=\g<arith>}}',p2)

	 p2 = pos_tag.sub(r'{{\g<pos>|tr'+kleida+'}}',p2)
	 p2 = pos1_tag.sub(r'{{\g<pos>|tr'+kleida+'}}',p2)

	 p2 = pos4_tag.sub(u'{{\g<pos>|tr'+kleida+u'|αριθ=\g<arith>}}',p2)

	 p2 = etym_tag.sub(u'{{ετυμ \g<1>|TR'+kleida+'}}',p2)
	 keimeno = categ_tag.sub(u'[[Κατηγορία:\g<1>τουρκικά\g<2>'+kleida+']]',p2)

	# Εδώ θα μπει ο κώδικας για την αποθήκευση
	 if keimeno != page.get():
     # Show the title of the page we're working on.
      # Highlight the title in purple.
	   wikipedia.output(u"\n\n>>> \03{lightpurple}%s\03{default} <<<" % page.title())
      ## show what was changed
	   wikipedia.showDiff(page.get(), keimeno)
	   if debug_bul:
	    choice = wikipedia.inputChoice(u'Do you want to accept these changes?', ['yes', 'No', 'all'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
	    if choice == 'a':
		 choice = 'y'
	     debug_bul = False
	    elif choice != 'y':
	     choice='n'
	   if choice == 'y':
          try:
			# Save the page
            page.put(keimeno)
          except wikipedia.EditConflict:
            wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
          except wikipedia.SpamfilterError, error:
            wikipedia.output(u'Cannot change %s because of spam blacklist entry %s' % (page.title(), error.url))

	return 0

def main():
  gen = None
  pageTitle = []
  for arg in wikipedia.handleArgs():
    if arg:
      if arg.startswith('-start:'):
        gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(arg[7:])
      elif arg.startswith('-ref:'):
        referredPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.ReferringPageGenerator(referredPage)
      elif arg.startswith('-links:'):
        linkingPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), arg[7:])
        gen = pagegenerators.LinkedPageGenerator(linkingPage)
      elif arg.startswith('-file:'):
        gen = pagegenerators.TextfilePageGenerator(arg[6:])
      elif arg.startswith('-cat:'):
        cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), arg[5:])
        gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat)
      else:
        pageTitle.append(arg)

  if pageTitle:
    page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), ' '.join(pageTitle))
    gen = iter([page])
  if not gen:
    wikipedia.showHelp('touch')
  else:
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    bot = kleidabot(preloadingGen)
    bot.run()


if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    wikipedia.stopme()