Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Αργείες θηλυκό